Monday, September 12, 2016

* DIVYA * DIVYANANDH * DIVYANANDHIT ROHTAS *


                           Divya Purush Rohtas
                               -------------------------
               Rohtas is a Divya Purush Yogi Purush and Avtari Purush in this Yuge, Kal-Yuge.

                                      SUPREMO
                                       *********


                    Das Anudas Divyanandhit Rohtas
                     

1 comment: